آدرس شرکت جام جم نت

پاکدشت - میدان آزادگان مجتمع اداری و تجاری پردیسان طبقه ۲ واحد ۶

پاکدشت - روبروی پمپ بنزین خاتون آباد مجتمع اداری تجاری رضا طبقه ۵ واحد ۱


TEL
021-36018019

021-22473785

e-mail:
admin@jamejamnet.ir

web:
www.jamejamnet.ir